Privātums

Privātums

Mūsu klientu dati ir svēta lieta un mēs sargājam tos no jebkāda veida nesankcionētas piekļuves.
Lai neautorizētas personas nevarētu piekļūt jūsu datiem no jūsu datora, sistēma jūs automātiski izreģistrē no sistēmas, ja neveicat nekādas darbības 15 minūšu laikā.
Dati starp mūsu serveri un jūsu datoru tiek šifrēti, lai tos nespētu nolasīt krāpnieki pieslēdzoties datu plūsmai.
Dati tiek glabāti vienlaicīgi uz vairākiem cietajiem diskiem, lai viena diska bojāejas gadijumā, tas nekādīgi neietekmētu servera darbību un jūsu datus.
Datu rezerves kopijas tiek veiktas katru dienu, lai pat kāda kataklizma notiktu, nevarētu pazust kādi dati.
Serveri fiziski apsargā divi apsardzes uzņēmumi, lai tiem nevarētu piekļūt neviens cilvēks.
Mūsu administratori un programmētāji darbojas ar testa datubāzēm un netiek pie jūsu sensitīvajiem datiem.
Mūsu vecākais programmētājs var pieslēgties pie jūsu datiem tikai ar jūsu piekrisšanu un visu laiku, kāmēr ir piekļuve, jūs sistēmā redzat, ka šis cilvēks ir online.
Visas manipulācijas ar serveri notiek pēc mūsdienu drošākajiem pieslēgšanās veidiem ar drošām kodu atslēgām, kuru uzlauzšanai superdatoriem būtu nepieciešamas desmitgades.
Mēs pastāvīgi veicam pilnus sistēmas drošibas auditus.