Par Schedulebull Rezervāciju Menedžmenta Sistēmu (RMS) 
 
   Uzņēmums SIA "Sarmas BV" izveidots 2005. gadā, bet 2010. gadā, mainoties uzņēmuma īpašniekiem, uzņēmums kardināli mainīja darbības virzienu, un uzsāka darbību informāciju tehnoloģiju nozarē. 
  
  2010. gadā izveidota pirmā menedžmenta sistēma ar nosaukumu ScheduleBull, kas ir īstermiņa autonomas menedžmenta sistēma. Pirmais modulis, kas tika izveidots šajā sistēmā bija kalendāra modulis, kas, pamatojoties uz klientu vēlmēm, joprojām tiek attīstīts un pilnveidots. Šī sistētma tika veidota, balstoties uz mūsu uzkrātajām zināšanām un pieredzi, pašiem strādājot īstermiņa autonomā. 
   
  Šobrīd mēs piedāvājam vairākas nomas/īres menedžmenta sistēmas dažādām nozarēm, tādām kā īstermiņa auto nomas, auto servisi, viesnīcas, hosteļi, transfēra pakalpojumi, auto dīleri, gan arī universālu sistēmu jebkura cita veida nomai/īrei. Visas menedžmenta sistēmas ir izveidotas ar mērķi atvieglot lietotāju ikdienas darbu un uzlabot darbinieku darba efektivitāti. Tāpēc lielu uzmanību pievēršam tam, lai sistēmas būtu vienkāršas un viegli uztveramas, lai lietotājs jau pirmajās 30 minūtēs būtu apguvis visu sistēmu un pilnvērtīgi varētu strādāt patstāvīgi. 
 
   Mūsu uzņēmuma galvenā vērtība ir klients, tādēļ ātra reaģēšana, klienta vēlmes un draudzīga attieksme ir viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm. Kopā ar klientiem apspriežam jaunas idejas un iespējas sistēmu attīstīšanai. Kopīga ideju ģenerēšana ir guvusi ļoti lieu atsauksmi mūsu klientu vidū un šo ideju realizācija vadības sistēmām ir devusi ļoti augstus produktivitātes rādītājus.    
 
   Ja arī Jūs vēlaties uzzināt ko vairāk par mūsu sistēmām vai kļūt par to lietotāju, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu vai zvanot. 
 
   Visiem interesentiem piedāvājam sistēmas bezmaksas testa periodu viena mēneša garumā, kā arī bezmaksas darbinieku apmācību.
 

 
  2022.gada 26. aprīlī SIA „Sarmas BV" ar Latvijas darba devēju konfiderāciju ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3./3505 par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.